Boka din coolpeel behandling idag

Har du provat på coolpeel?

Be oss ringa upp dig

Fördelar med CoolPeel™ /
Benefits of CoolPeel™

Är behandlingarna smärtsamma?

CoolPeel™-behandlingar utförs utan anestesi eller med bedövande kräm. Patienter tolererar proceduren mycket bra, med lite till ingen obehag.

Förväntade resultat

Många människor kan se en betydande förbättring av hudens ton och struktur med så lite som en peelingbehandling.

Minimal återhämtningstid

Den genomsnittliga varaktigheten av rodnad förväntas vara cirka 24-48 timmar för Cool Peel.

Are The Treatments Painful?

CoolPeel™ treatments are performed without anesthesia or with numbing cream. Patients tolerate the procedure very well, with little to no discomfort.

Expected Results

Many people can see a significant improvement in the appearance of their skin tone and texture in as little as one peel treatment.

Minimal Downtime

The average duration of redness is expected to be about 24-48 hours for Cool Peel.

Före & Efter /
Before & After

Vanliga frågor

Vanliga frågor

CoolPeel™ är ett helt nytt sätt att säkert och bekvämt leverera fördelarna med traditionell CO2-hudföryngringsbehandling. Genom att rikta sig endast till det ytliga hudlagret avlägsnas skadad hud och avslöjar en yngre och friskare hud.

CO2-lasers är den gyllene standarden för att behandla rynkor, åldersfläckar, akneärr och andra ojämnheter, såväl som att strama upp huden och balansera tonen. Skadad hudvävnad avlägsnas, eller ablateras, vilket stimulerar ny kollagenproduktion och värmeenergi levereras för att strama upp huden. Det låter fantastiskt, men CO2-behandlingar åtföljs ofta av betydande återhämtningstid och risk medan den skadade huden läker. Många framsteg har gjorts för att förbättra biverkningarna av CO2-behandlingar utan återhämtningstid. Risken för hyperpigmentering, markering eller inducerad infektion är minimal.

En CoolPeel™-laserbehandling kan endast utföras med SmartXide Tetra CO2-lasern. Tetra är den senaste och mest avancerade CO2-lasern från DEKA, en global ledare inom estetisk teknologi. Endast Tetra kan kontrollera sin uteffekt för att leverera hög energi i extremt korta pulser och imponerande ytliga hudföryngringsresultat utan den kvarvarande värmen som traditionellt skadar den omgivande huden. Avsaknaden av onödig värme är varför vi kallar det “cool” – förstår du? – och hur du får en omedelbar estetisk effekt med minimal återhämtningstid.

Du är en bra kandidat för en CoolPeel™-laserbehandling om du vill minska synligheten av fina linjer och solskador, minska porerna och förbättra hudens struktur. Din hud kommer att se friskare och yngre ut.

En full ansikts CoolPeel™-laserpeeling kan ta mellan 20-30 minuter.

Frequently asked Questions

FAQs

CoolPeel™ is a brand new way to safely and comfortably deliver the benefits of traditional CO2 resurfacing treatment. Targeting just the superficial layer of skin tissue removes damaged skin, revealing younger and healthier-looking skin.

CO2 lasers are the gold standard in treating wrinkles, age spots, acne scars, and other blemishes, as well as tightening skin and balancing tone. Damaged skin tissue is removed or abated, stimulating new collagen production and heat energy is delivered to tighten the skin. Sounds great, but CO2 treatments are often accompanied by considerable downtime and risk while damaged skin heals. Many advances have been made to improve the side effects of CO2 treatments without downtime. There is minimal risk of hyperpigmentation, demarcation or induced infection.

A CoolPeel™ laser treatment can only be done using the SmartXide Tetra CO2 laser. The Tetra is the latest, most advanced CO2 laser from DEKA, a global leader in aesthetic technology. Only Tetra can control its output to deliver high energy in extremely short pulses to deliver impressive superficial skin resurfacing results without the lingering heat that traditionally damages the surrounding skin. The lack of unnecessary heat is why we call it cool—get it?—and how you get an immediate aesthetic effect with minimal downtime.

You are a good candidate for a CoolPeel™ laser treatment to reduce the appearance of fine lines and sun damage, minimize pores, and improve skin texture. Your skin will look healthier and younger.

A full-face CoolPeel™ laser peel can take anywhere from 20-30 minutes.

4.6/5