Profhilo

Integritetspolicy

Detta dokument är Integritetspolicy i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europarlamentets förordning (EU) 2016/679).

Princip

Huden i centrum följer riktlinjerna som baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). ntegritet för person-, användares- och kunders uppgifter i huden i centrum lokaler, system och tjänster är en av de viktigaste aspekterna för datasäkerhet som behandlas i huden i centrum organisation. huden i centrum använder inte personuppgifter på något annat sätt än för att säkerställa den utlovade tjänstenivån för kunder eller uppfylla lagliga krav eller legitima intressen. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och används inte i marknadsföring. Estetikcentrum överför inte personuppgifter utanför EU/EES. Dataskydds- och konsekvensbedömningar (DPIA) utförs årligen eller när det bedöms vara nödvändigt för att garantera att alla regler beaktas i huden i centrum tjänster, system och produkter. Du kan kontakta företaget huden i centrum genom kontaktuppgifter eller genom att ange ämne för förfrågan. För mer information se avsnittet “Registrerade personers rättigheter” nedan.

Syfte med behandling av personuppgifter

Huden i centrum samlar in information om din dator och dina besök på webbplatsen. Denna information omfattar geografisk belägenhet, typ av webbläsare, referenskälla, hur länge besöker varar och antal sidor du har besökt. Information används baserat på företaget Huden i centrum berättigade intressen att administrera denna webbplats och för att förbättra webbplatsens användarbarhet. Om du använder kontaktförmuläret samlar Huden i centrum in din e-postadress och andra uppgifter du lämnar i textfältet. Denna information används baserat på den registrerade personens samtycke och Huden i centrum berättigade intressen att kommunicera och förbättra tjänsten. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Huden i centrum kommer inte att använda personuppgifter i några fler syften, som, till exempel, att profilera de som besöker webbplatsen, såvida inte Huden i centrum har informerat om ett sådant syfte och, när det är tillämpligt, har erhållit ditt samtycke att göra det. Dessutom kommer Huden i centrum endast att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte som de samlades in för eller enligt de obligatoriska lagringsperioder som krävs enligt tillämplig lag.

Säkerhet för personuppgifter

Huden i centrum kommer att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller tillgång till dina personuppgifter. Lämnade personuppgifter lagras på säkra servrar som skyddas av tekniska system