Search
Close this search box.
Trådlyft
Lyft, stimulera kollagen, strama åt och föryngra huden.
Thread Lifting
Lift, stimulate collagen, tighten and rejuvenate the skin.
Lyft, stimulera kollagen, strama åt och föryngra huden.

Trådlyft

Trådlyft är den senaste teknologin som hjälper till med ansiktets omstramning. Denna behandling hjälper till att skapa önskad ansiktskontur och lyft genom användning av upplösliga stygn (upplösliga stygn är säkra medicinska trådar som vanligtvis används för att hålla, forma och försegla epidermis/dermis hudvävnad).

På Huden I Centrum används två typer av trådar beroende på patientens behov, och ibland används båda typerna av trådar för ett mer flawless resultat för ditt ansikte.
Boka din tid
Previous slide
Next slide

Boka din trådlyft behandling idag

Har du provat på trådlyft?

Be oss ringa upp dig

APTOS Trådar
APTOS trådlyft kan behandla många områden, från att jämna ut horisontella och vertikala rynkor i pannan till att lyfta ögonbrynen och yttre ögonbrynsområdet och återställa volymen till slappande kinder. De kan också jämna ut linjer runt munnen, strama upp slapp hud under käken och lyfta och förynga olika delar av kroppen.

APTOS-trådarna innehåller både PLLA och PCL, båda välkända och effektiva kollagenstimulerare med långvariga resultat. Trådarna är biokompatibla, bryts ned och absorberas helt av kroppen under 12 till 18 månader, mycket längre än andra trådar som PDO och Silhouette Soft.
APTOS Threads
APTOS thread lifts can treat many areas, from smoothing horizontal and vertical forehead wrinkles to lifting the brow and outer eyebrow area and restoring volume to sagging cheeks. They can also smooth lines around the mouth, tighten sagging skin under the lower jaw, and lift and rejuvenate various body parts.

APTOS threads contain both PLLA and PCL, both well-known and effective collagen stimulators with long-lasting results. The threads are bio-compatible, completely broken down, and reabsorbed by the body over 12 to 18 months, much longer than other threads such as PDO and Silhouette Soft.
Previous slide
Next slide
PDO-trådar
Från att lysa upp din hud till att förynga ditt övergripande utseende, stimulerar PDO Mono-trådar naturligt kollagen och elastin i huden.

Genom att tighta upp ansiktskonturerna och förbättra slapp vävnad i en enda session, placeras dessa släta trådar under epidermis för att uppmuntra celldelning på ett minimalt invasivt sätt.

Trådarna förblir på plats i upp till sex månader och löses sakta upp efter cirka tre månader, men kollagenstimuleringen kan vara kvar upp till 12 månader. Denna långvariga effekt beror på förbättringen av hudens tillstånd på grund av stimuleringen av kollagen och elastin.
PDO Threads
From brightening your skin to rejuvenating your overall appearance, PDO Mono Threads stimulate natural collagen and elastin within the skin.

Tightening facial contours and improving loose tissue in a single session, these smooth threads are placed beneath the epidermis to encourage cell renewal in a minimally invasive manner.

The threads remain in place for up to six months and slowly dissolve after approximately three months, but collagen stimulation can last up to 12 months. This long-lasting effect is due to improving the skin condition due to the stimulation of collagen and elastin.
Previous slide
Next slide

Skillnaden mellan Aptos-trådar och PDO-trådar /
Difference between Aptos Threads & PDO Threads

Fördelar med trådlyft /
Benefits of Thread Lifting

Naturligt uppstramande

Genom att främja kroppens produktion av kollagen skapas en naturlig uppstramning av huden.

Hudföryngring

Ljusar upp och förbättrar den totala hudstrukturen i området och varar mellan 1,5 till 2 år.

In och ut

Trådlyft är icke-kirurgiskt, vilket innebär att det finns mindre återhämtningstid eftersom det är mindre invasivt än en ansiktslyftningsoperation.

Natural tightening

Naturally, tightening the skin by encouraging collagen production within the body.

Skin rejuvenation

Brightens and improves overall skin texture in the area and lasts between 1.5 to 2 years.

In and out

Thread lifting is non-surgical, meaning there’s less downtime as it’s less invasive than a facelift surgery.

Före & Efter /
Before & After

For More Information

Request A Callback

Vanliga frågor

Vanliga frågor

En trådlyftsbehandling är en typ av procedur som använder tillfälliga suturtrådar för att ge en subtil men synlig “lyftning” av huden. Du kan få en trådlyftsbehandling på Huden I Centrum under lokalbedövning. Den faktiska tidsåtgången beror på det totala antalet trådar som används. I genomsnitt tar proceduren vanligtvis cirka en timme.

Den ideala kandidaten för en trådlyfts behandling är vanligtvis mellan trettio- och femtioårsåldern, med milda till måttliga tecken på hudslapphet. Medan de flesta patienter med överdriven slapphet kommer att dra större nytta av en ansiktslyftningsoperation, kan trådlyfts behandlingar ge ett alternativ för patienter som inte vill eller inte kan genomgå operation av medicinska skäl.

Trådlyft kan utföras på kinderna, halsen, käklinjen, ögonbrynen och magen för en naturlig lyftningseffekt.

Frequently asked Questions

FAQs

A thread lift is a type of procedure that uses temporary suture threads to produce a subtle but visible “lift” in the skin. You can have a thread lift at Huden I Centrum under local anaesthesia. The actual length of time will depend upon the total number of threads used. On average, the procedure typically takes approximately one hour.

The ideal thread lift candidate is usually in their late thirties to fifties, with mild to moderate signs of skin laxities. Whereas most patients with excessive laxities will benefit more profoundly from facelift surgery, thread lifts can provide an alternative for patients who do not want or cannot have surgery for medical reasons.

The Thread Lift can be performed on the cheeks, neck, jawline, eyebrows & stomach for a natural-looking lift.

4.6/5