Boka din trådlyft behandling idag

Har du provat på trådlyft?

Be oss ringa upp dig

Skillnaden mellan Aptos-trådar och PDO-trådar /
Difference between Aptos Threads & PDO Threads

Fördelar med trådlyft /
Benefits of Thread Lifting

Naturligt uppstramande

Genom att främja kroppens produktion av kollagen skapas en naturlig uppstramning av huden.

Hudföryngring

Ljusar upp och förbättrar den totala hudstrukturen i området och varar mellan 1,5 till 2 år.

In och ut

Trådlyft är icke-kirurgiskt, vilket innebär att det finns mindre återhämtningstid eftersom det är mindre invasivt än en ansiktslyftningsoperation.

Natural tightening

Naturally, tightening the skin by encouraging collagen production within the body.

Skin rejuvenation

Brightens and improves overall skin texture in the area and lasts between 1.5 to 2 years.

In and out

Thread lifting is non-surgical, meaning there’s less downtime as it’s less invasive than a facelift surgery.

Före & Efter /
Before & After

For More Information

Request A Callback

Vanliga frågor

Vanliga frågor

En trådlyftsbehandling är en typ av procedur som använder tillfälliga suturtrådar för att ge en subtil men synlig “lyftning” av huden. Du kan få en trådlyftsbehandling på Huden I Centrum under lokalbedövning. Den faktiska tidsåtgången beror på det totala antalet trådar som används. I genomsnitt tar proceduren vanligtvis cirka en timme.

Den ideala kandidaten för en trådlyfts behandling är vanligtvis mellan trettio- och femtioårsåldern, med milda till måttliga tecken på hudslapphet. Medan de flesta patienter med överdriven slapphet kommer att dra större nytta av en ansiktslyftningsoperation, kan trådlyfts behandlingar ge ett alternativ för patienter som inte vill eller inte kan genomgå operation av medicinska skäl.

Trådlyft kan utföras på kinderna, halsen, käklinjen, ögonbrynen och magen för en naturlig lyftningseffekt.

Frequently asked Questions

FAQs

A thread lift is a type of procedure that uses temporary suture threads to produce a subtle but visible “lift” in the skin. You can have a thread lift at Huden I Centrum under local anaesthesia. The actual length of time will depend upon the total number of threads used. On average, the procedure typically takes approximately one hour.

The ideal thread lift candidate is usually in their late thirties to fifties, with mild to moderate signs of skin laxities. Whereas most patients with excessive laxities will benefit more profoundly from facelift surgery, thread lifts can provide an alternative for patients who do not want or cannot have surgery for medical reasons.

The Thread Lift can be performed on the cheeks, neck, jawline, eyebrows & stomach for a natural-looking lift.

4.6/5